donderdag 23 februari 2017

100 jaar Mondriaan

Het jaar 2017 is uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Het is dan 100 jaar geleden dat De Stijl in Leiden werd opgericht, de internationale kunstbeweging waarvan Mondriaan een van de bekendste exponenten was. De complete titel van het feestjaar is Jaar van Mondriaan tot Dutch Design - 100 jaar de Stijl.


Afgelopen jaar hebben wij een mooi project in Vlaardingen mogen uitvoeren in de kleuren van Mondriaan.
LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Hoogglanzende aflak met een zeer lange buitenduurzaamheid en optimaal glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars.
Inzetbaar in onderhoudssystemen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de levensduur van verfsystemen.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Uitstekende verwerking
- Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.
donderdag 9 februari 2017

SCHILDERSBEDRIJF KLOMPENHOUWER SCHILDERS


Buitenschilderwerk vlaardingen

LBH SYSTEEMVERF WYZONOL

Halfglanzende structuur-visceuze systeemverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars.In combinatie met o.a. LBH Systeem Grondlak en als 1-potsysteem op zowel nieuw hout e.d. als voor onderhoudsschilderwerk. Uitstekend geschikt op voorbehandeld staal en oud voorbehandeld beton.

WYZOPLEX EXTRA

Watergedragen, uitstekend buitenduurzame, gladde muurverf voor buiten. Eiglanzend. Op basis van acrylaatdispersie. Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten. Verbruik: 1 liter voor ca. 6-8 m2 gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond.woensdag 8 februari 2017

Schildersbedrijf Klompenhouwer Schilders


Klompenhouwer schilders te Vlaardingen is een klein schildersbedrijf en verzorgt al ruim 20 jaar alle volledige voorkomende onderhoudsschilderwerken zowel voor particulieren als bedrijven. Naast gespecialiseerd schilderwerk, ook wandafwerking, glas en isolerende beglazing plaatsen. U kunt voor de meest voorkomende zaken op dit gebied gebruik maken van ons schildersbedrijf tegen redelijke prijzen. U kunt een ouderwetse service verwachten vanuit een modern inzicht.

U heeft een huis om trots op te zijn. Toch zou het aan schoonheid winnen als een paar sprekende kleuren de aardige bouwstijl nog eens extra zouden onderstrepen. Misschien heeft u bepaalde persoonlijke kleuren die daarbij kunnen worden toegepast: dat zou uw huis in dubbel opzicht karakteristieker maken. Misschien is uw huis toch aan onderhoud toe: dat is dan een goede gelegenheid om aan uw kleuren keuze voor het buitenschilderwerk en/of binnenschilderwerk te denken.

Wij weten zeker, dat deze zaak u ter harte gaat. De combinatie van onderhoud en kleurgeving biedt misschien de mogelijkheid de zaak eens aan te roeren. Schroom niet een geheel vrijblijvende afspraak te maken met ons schildersbedrijf. Natuurlijk komen wij graag even bij u langs. Als u even 010-4816602 belt, is een afspraak snel gemaakt met Klompenhouwer schilders.

Schildersbedrijf Klompenhouwer Schilders


Binnenschilderwerk particulier Vlaardingen

Trimital Permacryl PU zijdeglans

Hoogwaardige, een krasvaste, niet vergelende, hoog zijdeglanzende lakverf.

COLLIX AC PLUS

Emissievrije dispersiemuurverf voor binnen- en beschermd buitenwerk.Niet vergelend, schrobbaar, ademend en snel droog. Toepassing/ondergrond Voldoende droog schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk, cementgebonden gevelbeplating, gipskartonplaten, hardboard, zachtboard enz. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.Buitenschilderwerk Voorschoten

Schildersbedrijf Klompenhouwer Schilders


Buitenschilderwerk Voorschoten

LBH SYSTEEMVERF WIJZONOL

Halfglanzende structuur-visceuze systeemverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars.In combinatie met o.a. LBH Systeem Grondlak en als 1-potsysteem op zowel nieuw hout e.d. als voor onderhoudsschilderwerk. Uitstekend geschikt op voorbehandeld staal en oud voorbehandeld beton.WIJZONOL CONSERVEERGROND

Transparante, beperkt filmvormende kleurbeits met hoge vochtregulering voor buiten. Mat. Op basis van alkydhars.

LBH TRANSPARANT UV ZIJDEGLANS

Duurzame transparante afwerking voor geveltimmerwerk buiten.
Zijdeglanzend. Op basis van gemodificeerde alkydhars.

Buitenschilderwerk Vlaardingen

Schildersbedrijf Klompenhouwer Schilders


Buitenschilderwerk particulier Vlaardingen

LBH SDT Ultra Hoogglanslak
Hoogglanzende aflak met een zeer lange buitenduurzaamheid en optimaal glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars.
Inzetbaar in onderhoudssystemen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de levensduur van verfsystemen.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Uitstekende verwerking
- Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud

Als aflak op voorbehandeld hout, metaal en kunststof.

dinsdag 7 februari 2017

OPS

Schildersbedrijf Klompenhouwer Schilders


Oplosmiddelen en OPS
Een brochure van FNV Bondgenoten over Organisch Psycho Syndroom

Wat zijn oplosmiddelen?

Oplosmiddelen zijn vluchtige (= makkelijk verdampende) stoffen waarin andere stoffen oplossen. Tolueen, benzeen, terpentine, xyleen, thinner, ether, aceton zijn voorbeelden van oplosmiddelen. Vanwege hun vluchtigheid en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen op grote schaal bij de reparatie van auto's gebruikt. Oplosmiddelen zitten in verven, lakken, lijmen etc. Ook worden ze gebruikt voor het reinigen of ontvetten van plaatwerk, metalen onderdelen, de spuitpistolen en ander gereedschap.

Oplosmiddelen komen bij gebruik op de werkplek vrij. De schadelijke dampen worden door de autospuiter of plaatwerker ingeademd of via de huid in het lichaam opgenomen. Ook verdwijnen ze via afzuiginstallaties en ventilatoren of via de vaste afvalstromen (lege verpakkingen etc.) naar het milieu. Voor het milieu zijn oplos-middelen ook schadelijk. Ze dragen bij aan smogvorming en aan de afbraak van de ozonlaag.

Kun je van oplosmiddelen ziek worden?

Oplosmiddelen hebben giftige (neurotoxische) eigenschappen. Eenmaal in het lichaam kunnen ze het zenuwstelsel beschadigen. De hersenen zijn het meest gevoelig voor oplosmiddelen. De klachten die mensen krijgen kunnen zich in verschillende gradaties voordoen. Een autospuiter die zonder adembescherming een keer in een ongeventileerde ruimte een auto heeft gespoten, kan last krijgen van misselijkheid, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid of hartklopppingen. De acute vergiftiging verdwijnt weer nadat de autospuiter met dit werk is gestopt.

Als een autospuiter dagelijks teveel oplosmiddelen binnen krijgt, dan kan er blijvende en onherstelbare schade aan zijn zenuwstelsel ontstaan. Deskundigen spreken in dat geval van de ziekte OPS (organisch psycho syndroom). De daarbij behorende klachten zijn slaapstoornissen, concentratie-stoornissen, prikkelbaarheid, neerslachtigheid, vergeetachtigheid, je niet meer kunnen oriënteren, niet meer logisch kunnen denken en soms zelfs karakterveranderingen.

Inmiddels zijn er in Nederland zo'n 2.500 ernstige OPS-slachtoffers. Autospuiters, schilders, drukkers, vloerenleggers en tapijtlijmers behoren tot de risicogroepen. Bij elkaar zijn er ongeveer 500.000 werknemers die dagelijks met oplosmiddelen in aanraking komen.

Worden klachten serieus genomen?

Er bestaat nog steeds veel onbekendheid over de risico's van oplosmiddelen en over de ziekte OPS. Vaak worden de klachten van werknemers niet serieus genomen of worden ze aan andere oorzaken geweten dan aan slechte arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld depressiviteit). Werknemers die klachten hebben doen er goed aan om kontakt op te nemen met de bedrijfsarts of huisarts. Meestal heeft de bedrijfsarts een eigen spreekuur waar je naar toe kunt gaan. De bedrijfsarts of huisarts kan een werknemer voor nader onderzoek doorsturen naar één van de twee Solvent Teams in Nederland. De Solvent Teams zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van klachten die door oplosmiddelen veroorzaakt worden. Na uitgebreid medisch onderzoek en onderzoek naar het arbeidsverleden wordt door een team van deskundigen beoordeeld of een werknemer OPS heeft.

Wat is de taak van de werkgever?

De ziekte OPS is helaas niet te genezen. Daarom is preventie van het grootste belang. Dit is op de eerste plaats de taak van de werkgever. Om te beginnen moet de werkgever de risico's van het werken met oplosmiddelen of met produkten die oplosmiddelen bevatten, in beeld brengen. Dit moet hij doen in het kader van een algehele Risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook moeten er regelmatig (bijv. 1 keer per jaar) metingen gedaan worden naar de concentraties oplosmiddelen op de werkplek. Ten slotte moet de werkgever maatregelen treffen om de risico's te beperken of helemaal te voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er goede ventilatie en afzuiging moet zijn.

Binnenkort worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe voorschriften bekend gemaakt om zo veilig mogelijk met oplosmiddelen te werken in het Autoschadeherstelbedrijf: de vervangingsplicht en de beleidsregels. De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat de bedrijven zich aan deze nieuwe voorschriften gaan houden.
Daarnaast krijgen de bedrijven binnenkort ook te maken met nieuwe milieu-voorschriften zoals het bijhouden van een boekhouding van het oplosmiddelengebruik en het overstappen op hoog rendement spuiten. En alle verfspuiters zullen een milieucertificaat moeten halen.

Wat kun je als werknemer doen?

Uiteraard ben je als werknemer verplicht om de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Vraag in ieder geval altijd bij je werkgever om het veiligheidsinformatieblad van de leverancier. Op het veiligheidsinformatieblad staan de risico's van een produkt vermeld en staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen er moeten worden gebruikt. Let er ook op of de ventilatie en afzuiging op jouw werkplek en in andere werkruimtes voldoende zijn. En of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op jouw afdeling aanwezig zijn. Geef je klachten over de arbeidsomstandigheden door aan de Personeelsvertegenwoordiging (in bedrijven met minder dan 50 werknemers) of aan de Ondernemingsraad. En meldt ze in ieder geval ook op het werkoverleg.

Is vervanging van oplosmiddelen mogelijk?

De beste manier om aan preventie te doen is het vervangen van oplosmiddelen door alternatieve produkten die minder schadelijk zijn. Op een aantal plekken in het autoschadeherstelbedrijf wordt onderzoek gedaan naar en wordt praktijkervaring opgedaan met bijvoorbeeld watergedragen produkten.
FNV Bondgenoten vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vervanging van oplosmiddelen. Oplosmiddelhoudende lakken kunnen vervangen worden door watergedragen laksystemen, oplosmiddelhoudende reinigers door oplosmiddelarme of plantaardige produkten etc. Echter, nog niet voor alle produkten zijn goede alternatieve op de markt beschikbaar. Daarom praat FNV Bondgenoten met de FOCWA, leveranciers en de overheid over het stimuleren van nieuwe produkten.